#  A  Z

 • Lie to Me - Nói Dối Tình Yêu
 • Lilim Kiss - Ác Quỷ Đáng Yêu
 • Little Witch’s Diary
 • Liu Xiao Feng - Lục Tiểu Phụng
 • Lộc Đỉnh Ký – Royal Tramp
 • Lock On!
 • Loop
 • Lost+Brain
 • Love Letter (Seo Kouji)
 • Love Plus: Rinko Days
 • Lucifer and The Biscuit Hammer
 • Lucky Luke
 • Lucu Lucu
 • Luo Xue Cheng Bai - Lạc Tuyết Thành Bạch