• Paradise Kiss
 • Parallel
 • Penguin Brothers - Anh Em Chim Cánh Cụt
 • Peter Pan Syndrome
 • Phong Bạo Thập Tam
 • Phong Lâm Hỏa Sơn
 • Phương Thế Ngọc
 • Ping
 • Pom the Panda
 • Present
 • Pretty Face
 • Project Doll-Phone
 • Psycho Staff
 • PxP